Loading...

KAI Titan Safety Razor Blades

£39.60
SKU
KA-18
The Captain Excelia Razor takes either the original KAI Captain (cut throat) blade, or the Titan safety blade.